Năng lượng gió

Hậu Giang đề xuất bổ sung quy hoạch 12 dự án điện mặt trời và điện gió

Thứ ba, 26/4/2022 | 16:32 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ Công Thương bổ sung 12 dự án điện mặt trời, điện gió tại tỉnh này vào Quy hoạch điện VIII.

Cụ thể, UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn số 533/UBND-NCTH ngày 25/4/2022 gửi Bộ Công Thương về việc đề nghị bổ sung các dự án điện mặt trời, điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII).

Công văn của UBND tỉnh Hậu Giang nêu: Thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 17/4/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành rà soát được tiềm năng về phát triển điện mặt trời 900MW và điện gió 350MW. 

Để phát triển nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung với tổng số 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, tại các vị trí mà tỉnh đã dự kiến và kêu gọi đầu tư.

Một dự án điện mặt trời tại tỉnh Hậu Giang

12 dự án mà UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất bao gồm 8 dự án điện mặt trời và 4 dự án điện gió. 

8 dự án điện mặt trời là: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang 2 công suất 50MW; Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1 công suất 350MW, Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 2 công suất 200MW, Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 công suất 50MW, Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 công suất 50MW, Nhà máy điện mặt trời Hồ Nước Ngọt công suất 50MW, Nhà máy điện mặt trời Hòa An công suất 50MW, Nhà máy điện mặt trời Hòa An công suất 100MW. 

4 dự án điện gió gồm: Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 công suất 100MW, Nhà máy điện gió Sao Mai 1 công suất 100MW, Nhà máy điện gió Sao Mai 2 công suất 50MW, Nhà máy điện gió Hỏa Tiến công suất 100MW.

Cẩm Hạnh