Doanh nghiệp tại Đà Nẵng kiểm kê khí nhà kính, xây dựng lộ trình giảm phát thải

Thứ năm, 28/3/2024 | 09:55 GMT+7
Ngày 27/3, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo Khung pháp lý về kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi xanh, hướng đến nền sản xuất bền vững.

Theo thông tin tại hội thảo, các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone gồm: cơ sở có mức phát thải khí nhà kính 3.000 tấn CO2/năm tương đương trở lên; nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp, tòa nhà thương mại có tổng lượng tiêu thụ năng lượng 1.000 tấn dầu tương đương (TOE)/năm trở lên; công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu 1.000 TOE/năm; cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động 65.000 tấn/năm trở lên.

Đối chiếu quy định trên, Đà Nẵng hiện có 19 cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính, tần suất kiểm kê là 2 năm/lần từ ngày 1/1/2024. Ngoài ra, địa phương cũng có 3 công trình xây dựng, 1 cơ sở ngành tài nguyên môi trường cần phải thực hiện kiểm kê.

Cơ sở sản xuất kiểm kê khí nhà kính

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp phải tham gia thực hiện giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình; các quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính phải thực hiện từ năm 2023.

Hội thảo là hoạt động góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời kết hợp xu thế chuyển đổi nền kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050. Các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về các bước thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại cơ sở, cách thực hành tính toán phát thải khí nhà kính, cách thức xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Theo ông Dương Chí Công, chuyên gia tư vấn Công ty CP Giải pháp công nghệ Việt Nam, ngoài các nhóm giải pháp kỹ thuật cụ thể, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng quy định rõ vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp phải tham gia thực hiện giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình; quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính phải thực hiện từ năm 2023. Về kiểm kê khí nhà kính trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, ràng buộc lớn nhất không phải là chế tài nhà nước mà là triển khai trong thực tế. Hiện nay, chưa có quy định phạt khi các doanh nghiệp không thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, nhưng trong thời gian tới, khi có hạn ngạch mà doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo hạn ngạch.

Gia Linh (T/H)