Phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Thứ sáu, 22/3/2024 | 17:19 GMT+7
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, chủ đề của Ngày Nước thế giới “Nước cho hòa bình”, Ngày Khí tượng thế giới “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” và chiến dịch giờ Trái đất năm 2024 “Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zero” có sự gắn kết chặt chẽ, qua đó kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng nhằm tăng cường các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước; tăng cường năng lực và chất lượng cảnh báo khí tượng thủy văn; lan tỏa sử dụng tiết kiệm năng lượng cho tương lai bền vững của hành tinh và nhân loại trong hành trình hướng tới Net Zero.

Thứ trưởng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có những hành động thiết thực, chung tay hành động vì khí hậu, hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội vì tương lai bền vững.

Cụ thể, các địa phương cần rà soát, cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thể chế hóa và nội luật hóa những nội dung điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Tích cực phối hợp xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường; tăng cường năng lực, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, vận hành hiệu quả hệ thống dự báo, cảnh báo sớm, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện hiện Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); tăng cường triển khai công tác hướng dẫn kiểm kê khí thải nhà kính và đánh giá tổng thể tiến độ giảm phát thải khí nhà kính; tập trung nghiên cứu tham mưu và phát triển thị trường carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế bền vững đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, nhất là việc thực hiện biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước...

Trong khuôn khổ lễ phát động, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã tổ chức hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ hiện đại trong cảnh báo sớm thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Thanh Tâm (T/H)