Đảm bảo các công trình thủy lợi cấp đủ nước cho phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 22/3/2024 | 11:00 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung vào cấp nước cho hoạt động sản xuất kinh tế và sinh hoạt nhân dân.

Mục tiêu của Quy hoạch là bảo đảm cấp nước, tiêu thoát nước cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực chủ động phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển của các quốc gia thượng nguồn.

Cụ thể, Quy hoạch hướng đến mục tiêu năm 2030 sẽ tưới, cấp nước cho 3,2 triệu ha lúa; 70 - 90% diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp và rau màu; cấp đủ nước cho khoảng 10,5 triệu con gia súc, gia cầm... Cấp đủ nước cho sinh hoạt nông thôn, chăn nuôi, thủy sản tập trung; tạo nguồn cấp cho đô thị, công nghiệp và nhu cầu khác. Đồng thời bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, nâng cấp 8 hồ chứa lớn, tổng dung tích tăng thêm 360 triệu m3.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác; hướng đến nâng cao năng lực phòng, chống giảm thiệt hại do thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển ở thượng nguồn các sông liên quốc gia.

Đảm bảo cấp nước cho hoạt động sản xuất kinh tế và sinh hoạt của nhân dân

Với các mục tiêu đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và tham mưu Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, trong đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các dự án ưu tiên triển khai.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, thủy lợi là một trong những hạ tầng quan trọng của quốc gia, không chỉ để phát triển nông nghiệp mà còn phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển bền vững Việt Nam.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với địa phương rà soát lại các cơ chế chính sách, đề xuất Chính phủ, Quốc hội cơ chế chính sách đột phá về nguồn lực, nhân lực để giải quyết các mâu thuẫn, thực hiện hiệu quả Quy hoạch. 

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực, trình HĐND cấp tỉnh tập trung bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư công trình trên địa bàn; bảo đảm công tác đầu tư đồng bộ, khép kín, phát huy hiệu quả.

Tại lễ công bố Quy hoạch, các chuyên gia, lãnh đạo địa phương nhất trí với quan điểm việc chủ động nguồn nước trong mọi tình huống có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo đó, ông Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam cho rằng, trong quá trình thực hiện Quy hoạch cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành, địa phương để sử dụng nguồn nước quản lý, khai thác nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu. 

Ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh sẽ cập nhật và điều chỉnh quy hoạch của tỉnh tuân theo các định hướng của Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi. Ngoài ra, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung một số công trình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để bổ sung nguồn nước pha loãng, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất.

Thanh Bảo (T/H)