Kiểm soát ô nhiễm nước sông Cầu Bây và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Thứ tư, 27/3/2024 | 14:35 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm kiểm soát có hiệu quả các đối tượng có hoạt động xả nước thải, từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước sông Cầu Bây, góp phần cải thiện chất lượng nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và những đơn vị có liên quan trong bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước hệ thống thủy lợi Cầu Bây.

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, đảm bảo nước thải phát sinh trên địa bàn được thu gom, xử lý toàn bộ, đáp ứng quy chuẩn môi trường, đầu tư các hệ thống quan trắc nước thải tự động đối với nguồn nước thải có lưu lượng xả thải lớn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sông Cầu Bây được hình thành từ những năm 1960, bắt nguồn từ hồ Kim Quan, phường Việt Hưng chảy qua các phường Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, quận Long Biên và thị trấn Trâu Quỳ, các xã Đa Tốn, Kiêu Kị, huyện Gia Lâm, đổ vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải tại cống Xuân Thụy với chiều dài khoảng 13,9km. Trong khi đó, ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, hủy hoại môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như sinh kế của người dân nơi đây.

Do đó, Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị không cấp phép đầu tư, cấp phép môi trường, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án, cơ sở không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án, cơ sở không có biện pháp, công trình xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi xả ra sông Cầu Bây.

Tăng cường điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, ưu tiên thực hiện điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông Cầu Bây.

Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm về môi trường và xử lý vi phạm về môi trường đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào sông Cầu Bây và các sông nhánh thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Áp dụng triệt để các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, đình chỉ hoạt động xả thải và yêu cầu nâng cấp, hoàn thiện, các công trình xử lý nước thải phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu sớm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, hướng tới mục tiêu kiểm soát, xử lý có hiệu quả nguồn gây ô nhiễm nước sông Cầu Bây. Xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mỹ Dung