Doanh thu quý I/2022 của PV GAS tăng 52% so với cùng kỳ

Thứ năm, 5/5/2022 | 10:55 GMT+7
Trong quý I/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đạt doanh thu 26.689 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu đạt 26.689 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 4.381 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3.495 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo PV GAS, trong quý I/2022, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên diện rộng trong những tháng đầu năm, phần nào tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa... 

Nhu cầu/huy động khí của khách hàng điện, khách hàng công nghiệp thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong tháng 1, 2/2022 rất thấp, chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch). 

Nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Công tác quyết toán một số dự án hoàn thành gặp nhiều khó khăn/bị kéo dài so với kế hoạch do phải đàm phán với các tổng thầu EPC về các số liệu phát sinh do dịch bệnh Covid-19. Chi phí cho các hoạt động tăng cao do giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào... tăng, tác động bởi tình hình bất ổn toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến sự Nga - Ukraine và các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới...

Với việc lập kế hoạch, dự báo, phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và diễn biến của giá dầu, giá cổ phiếu khá tốt và sát với thực tế. Cùng với sự quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã giúp PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Mới đây, PV GAS cũng đã cập nhật các chỉ tiêu tài chính 4 tháng đầu năm 2022 với tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; hoàn thành vượt kế hoạch 41 - 87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7 - 61%.

Hải Long