Tổng doanh thu quý I/2022 của PV Power vượt 63% kế hoạch

Thứ bảy, 16/4/2022 | 20:49 GMT+7
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) cho biết, tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 7.233 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch quý I.

Theo báo cáo của PV Power, sản lượng điện quý I của Tổng công ty đạt 3.661 triệu kWh, bằng 137% kế hoạch quý I. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 7.233 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch quý I. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty là 751,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 440 tỷ đồng.

Trong quý I/2022, công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện của PV Power được thực hiện tốt, đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. Cơ bản các nhà máy điện của PV Power đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng điện trong quý I, trừ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 chỉ đạt 95% kế hoạch.

Về công tác đầu tư xây dựng và tình hình thực hiện các dự án, ngày 27/1/2022, PV Power có Quyết định số 65/QĐ-ĐLDK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC, ký hợp đồng vào ngày 14/3/2022 dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4. Như vậy, lũy kế đến hết quý I/2022, Tổng công ty đã ký tổng cộng 14/18 gói thầu dự án. Đối với dự án Nhà máy điện LNG Quảng Ninh, PV Power cùng các Công ty Colavi, Tokyo Gas, Maruberi đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận liên doanh nhà đầu tư dự án.

Trong tháng 3 vừa qua, HĐQT PV Power đã phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Điện Việt Lào (VLP) và Công ty CP EVN Quốc tế. Hiện PV Power đang triển khai các thủ tục để thoái vốn theo đúng nghị quyết phê duyệt. Bên cạnh đó, PV Power đã phối hợp cùng một số công ty chứng khoán để nghiên cứu phương án thoái vốn tại các công ty cổ phần còn lại thuộc danh mục đã phê duyệt.

Nhà máy điện Cà Mau 1&2

Trong quý II/2022, PV Power cùng các đơn vị thành viên tiếp tục tâp trung quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện và quyền lợi của cổ đông. Đồng thời, triển khai các công tác để thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ tại các nhà máy điện.

Bên cạnh đó, PV Power tập trung khắc phục sự cố tổ máy số 1 Nhà máy điện Vũng Áng 1 với phương án tối ưu nhất. Đảm bảo cấp than ổn định, liên tục, đồng thời triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho Nhà máy điện Vũng Áng 1.

Đối với các dự án đang triển khai, PV Power sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4: khởi công EPC dự án, xây dựng tiến độ CII, triển khai thực hiện hợp đồng EPC dự án; hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện PPA với EPTC và hợp đồng mua bán khí GSA với PV GAS; hoàn thành công tác thu xếp vốn cho dự án.

Đồng thời, triển khai các thủ tục thành lập công ty dự án và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Quảng Ninh. Nghiên cứu, triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo khi có hiệu quả.

Tùng Lâm