Năm 2022: PV Power phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Thứ tư, 20/4/2022 | 08:39 GMT+7
Ngày 19/4, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 theo hình thức trực tuyến. PV Power phấn đấu hoàn thành cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Tại Đại hội, Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh đã trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty. Theo đó, PV Power thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh phụ tải điện giảm mạnh do ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh Covid-19, tác động đến sản lượng điện sản xuất. Cùng đó, tốc độ tăng nguồn điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cao và việc ưu tiên huy động tối đa các nguồn năng lượng tái tạo theo khả năng giải tỏa lưới điện, các nhà máy điện có giá thành cao không được ưu tiên giao Qc, phải ngừng dự phòng ở nhiều thời điểm trong năm 2021. Trong khi đó, giá dầu thô thế giới biến động tăng cao trong năm 2021, làm tăng giá khí, dẫn tới tăng giá thành các nhà máy điện khí của Tổng công ty.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, PV Power đã nỗ lực vượt khó, đạt tổng sản lượng điện 14.701 triệu kWh, tổng doanh thu 25.293 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 2.339 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch năm 2021; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.346 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm. Theo phương án phân phối lợi nhuận trình cổ đông, PV Power sẽ không chia cổ tức, thay vào đó dồn phần lớn lợi nhuận để gia tăng Quỹ đầu tư phát triển (1.437 tỷ đồng), tương đương 90,7% phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021.

Đặc biệt, quý I/2022 ghi nhận kết quả khả quan của PV Power khi hầu hết các nhà máy điện vận hành ổn định, an toàn. Sản lượng điện quý I của PV Power đạt 3.661 triệu kWh bằng 137% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 7.233 tỷ đồng vượt 63% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty là 751,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đạt 440 tỷ đồng.

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến

Bước sang năm 2022, PV Power phấn đấu hoàn thành cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, phấn đấu đạt tổng sản lượng điện sản xuất là 13,9 tỷ kWh. Kế hoạch tổng doanh thu đề ra là 24.242 tỷ, lợi nhuận trước thuế 865 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 1.088 tỷ đồng.

Đại diện HĐQT cũng trình bày các báo cáo xin ý kiến các cổ đông gồm: Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Thay mặt cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt khó, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đóng góp quan trọng vào sản lượng điện quốc gia của tập thể HĐQT, Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động PV Power.

Năm 2022 được dự báo còn nhiều thách thức với các doanh nghiệp năng lượng như PV Power, ông Phạm Tiến Dũng yêu cầu PV Power tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kế thừa truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty, tiếp tục gặt hái những thành công trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao. Ông Phạm Tiến Dũng cũng cam kết với tư cách là cổ đông lớn, Tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành cùng PV Power trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, mang lại hiệu quả cao nhất cho PV Power và lợi ích lớn nhất cho các cổ đông.

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ cao.

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công Kỳ cam kết với các cổ đông PV Power sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự ủng hộ của các cổ đông.

Hải Long