Đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ ba, 9/4/2024 | 14:28 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Ngày 9/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4 các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các địa phương có dự án đi qua gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh đã báo cáo tiến độ triển khai bàn giao mặt bằng móng cột và hành lang tuyến cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, các địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án; nỗ lực cao nhất để bàn giao mặt bằng thi công, công trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ được đề ra.

Tuy nhiên, các địa phương đều thống nhất cần sớm ban hành khung giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như giải quyết những khó khăn trong quy định mượn đường tạm thi công qua khu vực rừng tự nhiên đối với cây có đường kính từ 20 cm trở lên.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay, các dự án đã thực hiện bàn giao 100% mặt bằng vị trí móng cột và 252/503 (~50%) khoảng néo; còn 251/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng (trong đó, Hà Tĩnh còn 66/112 khoảng néo; Nghệ An còn 65/88 khoảng néo; Thanh Hóa còn 67/138 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo; Hưng Yên còn 5/14 khoảng néo).

Về công tác thi công xây dựng, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 512/1177 vị trí; đã bàn giao 221/1177 vị trí cột thép. Hoàn thành lắp dựng 79/1177 cột thép; đang lắp dựng 62/1177 cột thép.

Cuộc họp giao ban tháng 4 các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị: các Bộ, ngành tiếp tục theo chức năng nhiệm vụ theo dõi nắm bắt tình hình, thực tế để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4/2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn bằng văn bản với các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam liên quan đến mượn đất rừng làm đường tạm.

Các tỉnh có dự án đi qua cần tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo sở ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 1/4/2024. Đồng thời, chỉ đạo các huyện sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc lập và phê duyệt phương án bồi thường đối với các vị trí móng cột, hành lang tuyến đã bàn giao cho chủ đầu tư. Khẩn trương xem xét phương án xử lý đối với các công trình phải phá dỡ, di rời hoặc tái định cư, đảm bảo di rời các hộ dân trước ngày 15/6/2024. Tiếp tục vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia: tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công tác thi công trước ngày 15/6 để có thời gian vận hành, thử nghiệm và đóng điện chậm nhất ngày 30/6. Tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 2 dự án đường dây 500kV mạch 3 và dự án đường dây 200kV Nậm Sum - Nông Cống.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công; đôn đốc để sớm phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung chỉ đạo các nhà thầu sản xuất kịp thời các vật tư cách điện trong tháng 4, đồng thời xem xét tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV Moonson - Thạnh Mỹ.

Đình Tú (t/h)