Đồng Nai xử lý vướng mắc trong thi công dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Thứ tư, 15/5/2024 | 16:54 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 3505/UBND-KTN ngày 14/5/2024 về xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công xây dựng dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện giải tỏa công suất.

Cụ thể, dựa trên văn bản số 42/BCĐNNNL ngày 10/5/2024 của Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo nhà nước) về kết quả buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, sau khi xem xét báo cáo số 360/BC-UBND ngày 6/5/2024 của UBND huyện Nhơn Trạch báo cáo việc xây dựng phương án bảo vệ thi công tuyến kênh xả nước làm mát Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Về thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1308/QÐ-UBND ngày 7/5/2024 cho Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa thuê đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch nghiên cứu ý kiến của Ban chỉ đạo nhà nước tại Văn bản số 42/BCÐNNNL ngày 10/5/2024 khẩn trương tập trung xử lý việc xác định giá đất để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa làm cơ sở ký hợp đồng cho Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thuê lại đất theo quy định trước ngày 25/5/2024.

Đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trước ngày 31/5/2024, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Các đơn vị chậm thực hiện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đang thi công. (Ảnh: báo Đồng Nai)

Đối với công tác thi công trên công trường, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch căn cứ các văn bản chỉ đạo trước đây của tỉnh, tuyệt đối không để cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trước ngày 20/5/2024.

Đối với các dự án lưới điện (đường dây 500kV, 220kV) đấu nối nhằm giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, ngày 7/5/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình số 37/TTr-UBND trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2024 (lần 2) trong đó có 4 dự án truyền tải điện nêu trên.

Sau khi HĐND tỉnh Đồng Nai có nghị quyết thông qua, giao UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành tổng hợp hồ sơ, đăng ký bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024, làm cơ sở để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đầu tư dự án theo quy định.

Hải Long