Năng lượng gió

Đóng điện trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió Đại Phong

Thứ tư, 8/7/2020 | 14:45 GMT+7
Công ty CP thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VEngy) vừa cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đóng điện thành công trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió Đại Phong, tỉnh Bình Thuận.

Trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió Đại Phong được thiết kế phía 110 kV trong giai đoạn này sử dụng sơ đồ khối đường dây – máy biến áp gồm 01 ngăn xuất tuyến đi TBA 110 kV Mũi Né và máy biến áp 35/110 kV 45 MVA; hệ thống phân phối 35 kV của trạm được thiết kế theo sơ đồ hệ thống 1 thanh cái với 4 ngăn lộ xuất tuyến, 1 ngăn lộ tổng, 1 ngăn biến điện áp và 1 ngăn tự dùng. VEngy là đơn vị thí nghiệm sau lắp đặt thiết bị điện thuộc trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió Đại Phong

Trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió Đại Phong

Nhà máy điện gió đại phong có công suất 40MWp, gồm 10 trụ tua bin gió công suất 4 MW/tua bin, sản lượng năm đầu dự kiến khoảng 161,7 triệu kWh/năm. 

Kỹ sư VEngy hoàn thành công tác nghiệm thu, sẵn sàng đóng điện TBA 110 kV Đại Phong

Việc đóng điện thành công TBA 110 kV Đại Phong là một cột mốc quan trọng để đưa Nhà máy điện gió Đại Phong đi vào hoạt động, giúp bổ sung công suất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Theo vengy.com.vn