Đóng điện và đưa vào sử dụng trạm biến áp 110kV Nhân Mỹ

Thứ hai, 4/12/2023 | 14:22 GMT+7
Mới đây, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) tổ chức đóng điện, đưa vào sử dụng đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV Nhân Mỹ (Lý Nhân) do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao đơn vị triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trong tháng 12 năm 2022.

TBA 110kV Nhân Mỹ được xây dựng trên địa bàn thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. TBA nhận điện từ đường dây 110kV mạch kép xây dựng mới sử dụng dây dẫn ACSR300/39, chiều dài 3,972 km, được đấu nối tại tại vị trí cột 81A trồng mới tại khoảng cột 81 đến 82 thuộc đường dây 172E3.14 Mỹ Lộc đến 172 E24.2 Lý Nhân. Sau khi đấu nối sẽ hình thành 2 lộ đường dây: đường dây 172 E3.14 Mỹ Lộc – 172 trạm 110kV E24.26 Nhân Mỹ và đường dây 172 E24.2 Lý Nhân – 171 trạm 110kV E24.26 Nhân Mỹ.

Kiểm tra TBA 110kV Nhân Mỹ trước khi đóng điện

Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nhân Mỹ có quy mô 2 máy biến áp (MBA), trong đó giai đoạn này chỉ lắp đặt 1 MBA 63MVA-110/35/22kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA T2 trong tương lai) với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao Công ty Điện lực Hà Nam trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

Công nhân PC Hà Nam kiểm tra hệ thống điện tại TBA 110kV Nhân Mỹ

Các hạng mục chính của dự án gồm: xây dựng 3,9 km đường dây 110kV mạch kép; xây mới trạm biến áp 110kV với 1 máy biến áp ở giai đoạn 1; xây dựng phần xuất tuyến trung áp sau trạm biến áp 110kV bao gồm xây mới 1,362 km xuất tuyến 35kV, cải tạo 1,644 km đường dây 35kV, xây mới 0,304 km xuất tuyến 22kV.

Bên cạnh đó, xây dựng nhà điều khiển phân phối; lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy... Phía 35kV và 22kV thiết kế sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn với các tủ phân phối đặt trong nhà. Hệ thống SCADA tại TBA 110kV Nhân Mỹ theo giao thức IEC 60870-5-101/104, kết nối từ TBA về Trung tâm điều khiển xa Hà Nam và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc dựa trên hệ thống kênh truyền IP. TBA được trang bị hệ thống camera giám sát và hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định.

Việc đóng điện, đưa vào sử dụng đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ sẽ bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng, cấp điện cho phụ tải khu vực các xã Nhân Mỹ, Tiến Thắng, Hòa Hậu, Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa, Bắc Lý, cụm tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Hậu của huyện Lý Nhân; kết nối mạch vòng với TBA 110kV Lý Nhân; đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất lượng điện áp cho khu vực tỉnh Hà Nam; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phương Anh