EVNNPT là nhà đầu tư dự án TBA 220kV khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối

Chủ nhật, 3/12/2023 | 16:35 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được giao là nhà đầu tư dự án trạm biến áp (TBA) 220kV khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 4552/QĐ-TTg ngày 1/12/2023 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án TBA 220kV khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối.

Nhà đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hóa giao là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có trụ chính số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện cho khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện. Phù hợp với quy hoạch và đảm bảo hiệu quả trong đầu tư lưới diện của ngành điện.

Dự án có quy mô chính gồm: xây dựng trạm biến áp mới có công suất thiết kế 750MVA (gồm 3 máy biến áp 220/110/22 kV - 250MVA). Quy mô xây dựng dự án: trạm biến áp 220kV, đường dây 220kV dấu nối gồm 12 chân móng cột, phần dường dây 22kV cấp điện tự dùng, nhà nghỉ ca vận hành, nhà điều khiển trung tâm, trạm bơm và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

Vốn đầu tư của dự án hơn 675 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. Dự án được hưởng các ưu dãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Phối cảnh TBA 220kV khu kinh tế Nghi Sơn

EVNNPT có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, giao đất, cho thuê đất... trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; triển khai thực hiện dự án theo đúng với các nội dung được chấp thuận theo quyết định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

EVNNPT chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với EVNNPT, các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với EVNNPT hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đã được UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Giao UBND thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai theo quy định…

Thu Hà