Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án đường dây 500kV

Thứ hai, 4/12/2023 | 09:00 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-TTg và 1508/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

Nhà đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có trụ sở số 18 phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mục tiêu nhằm tăng năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Đây là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện. Bên cạnh đó, hai đường dây truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Cụ thể, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép có chiều dài khoảng 225,5km với điểm đầu là sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và điểm cuối là vị trí D1 nằm cách trạm 500kV Quỳnh Lưu dự kiến khoảng 300m thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV mạch kép có chiều dài khoảng 91,8km với điểm đầu là điểm D2, cách trạm 500kV Quỳnh Lưu dự kiến khoảng 300m thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và điểm cuối là trạm 500kV Thanh Hóa nằm giáp ranh giữa địa phận xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV mạch 3 cung Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

Quyết định nêu rõ: Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dự án theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn EVNNPT trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp với mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung trong hồ sơ dự án; chịu trách nhiệm huy động góp đủ số vốn đã đăng ký theo tiến độ đảm bảo tính khả thi của dự án; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật liên quan. Phối hợp với UBND các tỉnh rà soát và xác định chính xác diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án.

Trường hợp phát sinh về diện tích sử dụng rừng làm thay đổi các nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; thực hiện chế độ báo cáo về dự án đầu tư theo quy định pháp luật...

Đình Tú