Hoàn thành nâng công suất máy biến áp 110kV trạm biến áp 220kV Huế

Thứ sáu, 1/12/2023 | 08:00 GMT+7
Ngày 30/11, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 110kV thứ 2 (máy biến áp T1), qua đó hoàn thành dự án nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế.

Dự án nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế thuộc địa phận phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án với tổng mức đầu tư trên 61 tỷ đồng.

Quy mô chính đầu tư xây dựng dự án bao gồm: thay thế 2 máy biến áp 110/35/22kV - 40MVA T1 và T2 hiện hữu bằng 2 máy biến áp 110/35/22kV - 63MVA; di dời chống sét van 110kV thuộc lộ tổng máy biến áp T1 và T2 hiện có về vị trí mới gần máy biến áp; hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với quy mô mới của trạm…

Hoàn thành nâng công suất máy biến áp 110kV trạm biến áp 220kV Huế

Dự án được triển khai thi công từ ngày 20/7/2023. Quá trình thi công, thời tiết tại Huế mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục phần xây dựng của công trình. Tuy nhiên, NPTPMB đã điều hành, cùng các nhà thầu và phối hối hợp với đơn vị quản lý vận hành là Công ty Truyền tải điện 2 thi công, lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành công trình để đóng điện máy biến áp T2 – 63MVA để thay thế máy biến áp T2-40MVA cũ vào ngày 21/11/2023; hoàn thành máy biến áp T1-63MVA vào ngày 30/11/2023.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó giám đốc NPTPMB cho biết: Việc hoàn hành dự án nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực cũng như tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn, linh hoạt trong lưới điện.

Đình Tú