Dự án TBA 500kV Vân Phong và đấu nối đủ điều kiện đóng điện

Thứ hai, 28/11/2022 | 09:50 GMT+7
Ngày 27/11, tại Khánh Hòa, ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp EVNNPT chủ trì cuộc họp của Hội đồng về kế hoạch đóng điện trạm biến áp (TBA) 500kV Vân Phong và đấu nối.

TBA 500kV Vân Phong và đường dây đấu nối 220kV được xây dựng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phần mở rộng ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Vân Phong thuộc xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có quy mô chính xây dựng mới trạm biến áp, lắp đặt 2 máy biến áp 500/220kV - 900 MVA. Xây dựng hệ thống phân phối 220kV, giai đoạn đầu lắp 4 ngăn xuất tuyến đường dây, 2 ngăn lộ tổng máy biến áp 500kV, 1 ngăn máy cắt liên lạc và 1 ngăn máy cắt đường vòng. Dự phòng vị trí để có thể lắp đặt thêm 5 ngăn lộ trong tương lai.

Xây dựng 1 tuyến đường dây 220kV 4 mạch và 2 mạch, tổng chiều dài khoảng 26,2 km. Trong đó, 2 mạch đấu nối từ TBA 500kV Vân Phong vào TBA 220kV Vân Phong, 2 mạch đấu nối vào đường dây 220kV Vân Phong - Tuy Hòa hiện hữu.

EVNNPT tổ chức họp về kế hoạch đóng điện TBA 500kV Vân Phong và đấu nối

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện một cách an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, dự án sẽ giải tỏa công suất của Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên. Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá tất cả các hạng mục của dự án TBA 500kV Vân Phong và đấu nối đã được thi công theo đúng thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện để đóng điện nghiệm thu. Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu dự án TBA 500kV Vân Phong và đấu nối và thống nhất đóng điện nghiệm thu, thử nghiệm.

Xuân Tiến