Đưa vào sử dụng TBA 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình

Thứ hai, 20/9/2021 | 14:04 GMT+7
Tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 2 đơn vị trực thuộc là Ban quản lý dự án lưới điện và Công ty Điện lực Thái Bình vừa phối hợp tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình trạm biến áp (TBA) 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình.

Đây là công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Thái Bình và đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Công trình trạm biến áp 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ được đầu tư theo Quyết định số 2696/QĐ-EVNNPC ngày 4/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Công trình có tổng mức đầu tư 86,588 tỷ đồng do Công ty CP đầu tư năng lượng và xây lắp Sông Đà thi công và được giao cho Ban quản lý dự án lưới điện trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Công trình được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 17/12/2020 và khởi công ngày 19/4/2021. Sau 4 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1 và được nghiệm thu đóng điện ngày 18/9/2021.

TBA 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình được đóng điện thành công và đưa vào sử dụng

Quy mô dự án: xây dựng TBA 110kV với 02 MBA 110kV (40+63) MVA; giai đoạn này lắp đặt 1 MBA 40MVA 110/35/22kV, các ngăn tủ tổng và xuất tuyến 35kV, 22kV. Nhánh rẽ đường dây 110kV dài 0,2 km được đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kV từ trạm 220kV Thái Bình – trạm 110kV Kiến Xương (176E11.1 – 173E11.7).

Trạm biến áp 110kV thành phố 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình được triển khai đầu tư nằm trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025 có tính đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt. Công trình được hoàn thành nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy cho thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình); giảm bán kính cấp điện lưới điện trung áp, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện. Đồng thời, dự án góp phần tạo tiền đề để phát triển lưới điện thông minh ở khu vực đông dân cư như thành phố Thái Bình. 

Như vậy, bên cạnh việc mỗi huyện, thị của tỉnh Thái Bình có ít nhất 1 trạm biến áp 110kV thì kể từ ngày 18/9/2021, thành phố Thái Bình được đầu tư thêm 1 TBA 110kV. Đây là bước tiến của ngành điện cũng là sự phát triển của tỉnh Thái Bình. Từ đây, chất lượng điện áp và độ tin cậy cung cấp điện tại Công ty Điện lực Thái Bình sẽ được cải thiện, góp phần cung cấp điện phục vụ đời sống nhân dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế tại địa phương.

Phương Anh