Xem xét bố trí vốn đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp nông tại Lạng Sơn

Thứ năm, 16/9/2021 | 10:07 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có buổi họp trực tuyến (zoom) để xem xét việc bố trí vốn đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi thực hiện tiếp nhận quản lý, vận hành lưới điện hạ thế nông thôn, nhằm đảm bảo vận hành, cấp điện cho các hộ dân, hàng năm, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) đã sử dụng nhiều nguồn vốn, biện pháp khác nhau để đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện khu vực này.

Tháng 8/2020, PC Lạng Sơn thống kê hiện trạng lưới điện hạ thế nông thôn không đảm bảo và có văn bản số 1745/PCLS-KHVT ngày 28/7/2020 báo cáo EVNNPC về khó khăn trong việc đảm bảo cấp điện, cung cấp các dịch vụ điện, thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng đối với lưới điện hạ thế nông thôn sau tiếp nhận chưa được đầu tư. 

Tháng 4/2021, trên cơ sở ý kiến của cử tri tại các xã, huyện về lưới điện nông thôn không đảm bảo, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp mời Sở Công Thương, Sở Tài chính. Tại cuộc họp, PC Lạng Sơn đã báo cáo số liệu, nguồn gốc, hiện trạng và đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn bố trí vốn để đầu tư lưới điện. Tuy nhiên, tỉnh Lạng sơn cũng còn rất nhiều khó khăn, vốn ngân sách hạn hẹp do đó các ngành đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị EVNNPC bố trí vốn để thực hiện.

PC Lạng Sơn huy động mọi nguồn lực để cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn

Sau khi nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNNPC và đại diện lãnh đạo PC Lạng Sơn, ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Tổng giám đốc EVNNPC đề nghị PC Lạng Sơn thành lập hội đồng kiểm đếm từ cấp công ty đến các Điện lực để rà soát, kiểm đếm và xác định số lượng công trình đã được gắn mã tài sản, số lượng công trình được đầu tư từ các dự án chương trình 2081, ODA, ngân sách tỉnh, số lượng đã có hồ sơ bàn giao và tăng giảm tài sản.

Ông Nguyễn Đức Thiện đề nghị PC Lạng Sơn lập biểu mẫu rà soát gửi về Tổng công ty để các ban chuyên môn tham gia góp ý báo cáo Phó Tổng giám đốc chỉ đạo. Sau khi kiểm đếm, PC Lạng Sơn làm việc với UBND tỉnh, các huyện và xã để hoàn thiện thủ tục gắn mã cho tài sản; lập phương án báo cáo Tổng công ty về kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, nâng cấp cải tạo hoặc đầu tư mới.

Trong phương án có phân kỳ thực hiện từ năm 2021 và chậm nhất đến hết năm 2024 phải khắc phục hoàn toàn các tài sản không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành. Trong quá trình quản lý vận hành tài sản, PC Lạng Sơn thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, lập hồ sơ chứng từ đầy đủ để báo cáo giải trình với các cơ quan thanh kiểm tra khi có yêu cầu. Đến 31/12/2021, PC Lạng Sơn hoàn thiện phương án và báo cáo kết quả về Tổng công ty để có cơ sở chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn tồn tại như đã nêu.

Đối với các Ban của Tổng công ty, ông Nguyễn Đức Thiện đề nghị Ban Kế hoạch làm đầu mối cùng các Ban liên quan phối hợp thống nhất biểu mẫu tổng hợp rà soát do PC Lạng Sơn lập. Ban Kỹ thuật, Ban Tài chính kế toán, Ban Đầu tư, Ban Kinh doanh và Ban Pháp chế phối hợp, hướng dẫn PC Lạng Sơn triển khai thực hiện hoàn thành quá trình rà soát kiểm đếm và gắn mã cho tài sản theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Hương Thu