Năng lượng gió

EVN tiếp tục thông tin về COD và vận hành các dự án điện gió

Thứ sáu, 15/10/2021 | 08:32 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu thực hiện công nhận công nhận ngày vận hành thương mại (COD) các dự án nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký.

EVN vừa có văn bản số 6302/EVN-TTĐ ngày 14/10/2021 gửi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (EVNNLDC) và Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) về việc công nhận ngày vận hành thương mại (COD) và vận hành các dự án nhà máy điện gió.

Theo đó, EVN yêu cầu EVNEPTC thực hiện công nhận COD các dự án nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký. 

EVN tiếp tục thông tin về việc COD và vận hành các dự án điện gió

Đối với các dự án chưa có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng”, EVN ủy quyền Giám đốc EVNEPTC thực hiện đàm phán hợp đồng sửa đổi bổ sung theo quy định trong đó bổ sung cam kết của bên bán điện như sau: "Bên bán điện cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trường hợp, cơ quan nhà nước có thấm quyền có ý kiến về việc bên bán điện chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, bên mua điện có quyền từ chối công nhận hoặc hủy bỏ công nhận ngày vận hành thương mại, ngừng mua điện và yêu cầu bên bán điện hoàn trả toàn bộ tiền điện mà bên mua điện đã thanh toán cho bên bán điện tính từ ngày vận hành thương mại, bao gồm cả tiền lãi (nếu có).

Bên bán điện cam kết thực hiện theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoàn trả bên mua điện toàn bộ tiền điện mà bên mua điện đã thanh toán cho bên bán điện tính từ ngày vận hành thương mại, bao gồm cả tiền lãi (nếu có). Bên bán điện cam kết tuân thủ, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nếu xảy ra trường hợp nêu trên". Đối với các hợp đồng sửa đổi bổ sung chỉ bổ sung cam kết của bên bán điện như đã nêu trên, EVN giao EVNEPTC đàm phán, ký kết và thục hiện.

Đối với EVNNLDC, EVN yêu cầu chỉ đưa dự án nhà máy điện gió vào vận hành sau khi: đã được công nhận COD và có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng”. 

Văn bản này thay thế văn bản số 5375/EVN-TTĐ ngày 1/9/2021 của EVN về bổ sung hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại nhà máy điện gió.

Cẩm Hạnh