Môi trường (old)

EVNHPCDONG NAI : Ký Quy chế phối hợp PCCC-CNCH

Thứ tư, 25/11/2015 | 15:22 GMT+7
Ngày 25.11.2015 tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Công ty Thủy điện Đồng Nai và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã ký kết Quy chế phối hợp công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

Với 3 chương, 6 điều, Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc phối hợp công tác PCCC & CNCH; định kỳ 6 tháng tổ chức giao ban, trao đổi tình hình; hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế.

Quy chế này nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra đồng thời đảm bảo công tác sản xuất điện liên tục, hiệu quả, an toàn.

Ông Phạm Văn Cúc (Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai) và Đại tá Đào Ngọc Cần (Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng) ký Quy chế.

Hai bên cũng đã có những trao đổi định hướng và phối hợp hỗ trợ hợp tác lâu dài để phát huy hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế. Hai đơn vị sẽ phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan và tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn PCCC; Tăng cường triển khai quản lý nhà máy điện, xác định trách nhiệm xử lý của các bên khi có cháy, nổ trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và trao đổi kinh nghiệm trong công tác PCCC & CNCH; phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát để khắc phục, bổ sung các điều kiện an toàn điện về PCCC còn tồn tại, đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Cúc - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai nêu bật tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy nổ; đồng thời nhấn mạnh trong nhiều năm qua, Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCC, đảm bảo hoạt động PCCC luôn tuân thủ các quy định của pháp luật đã hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ xẩy ra, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Cụ thể, hàng năm Công ty đã triển khai các hoạt động về PCCC như kiện toàn Đội PCCC cơ sở phù hợp và theo đúng quy định; thường xuyên rà soát và xây dựng lại phương án PCCC cho phù hợp với điều kiện thực tế; lập hồ sơ PCCC theo quy định, tăng cường hệ thống trang thiết bị PCCC và định kỳ bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị PCCC đảm bảo trong điều kiện hoạt động tốt và sẵn sàng phục vụ…

Đại tá Đào Ngọc Cần - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng khẳng định các lĩnh vực cần quan tâm trong thời gian tới đó là: Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác phòng cháy chữa cháy; hoàn thiện các phương án tại đơn vị; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về PCCC&CNCH và tăng cường trang thiết bị để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao.

Được biết, sau lễ ký kết, 2 đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế cho lãnh đạo, chiến sỹ và tất cả CBCNV trong đơn vị thực hiện.

Ngọc Thọ