Môi trường (old)

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu

Thứ năm, 5/11/2015 | 15:33 GMT+7
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa chấp chấp thuận theo đề xuất tại Công văn số 1612/UBND-ĐTXD ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về đề xuất đầu tư dự án kaiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu, tỉnh An Giang.

Việc đầu tư Dự án Kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu sẽ  đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp vùng Tây sông Hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020 và những năm về sau, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng: Thủy lợi kết hợp giao thông, lưới điện và trạm bơm để bảo vệ và phát triển sản xuất trước diễn biến của biến đổi khí hậu. Vì vậy, dự án Kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu, tỉnh An Giang cần phải được nghiên cứu và triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được bền vững.

Trong những năm qua, nhà nước đã đầu tư nhiều công trình thủy lợi trọng điểm, kết quả mang lại hiệu quả rất lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng, giải quyết được công ăn việc làm, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, kiểm soát lũ một cách chủ động.

Tuy nhiên, hiện nay các tuyến đê bao trong vùng chưa an toàn trong sản xuất vụ Thu Đông, chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông để phục vụ cơ giới hóa và vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản; hệ thống thủy lợi đầu tư chưa đồng bộ, chưa hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành trong vùng dự án và cả hệ thống kiểm soát lũ tứ giác Long Xuyên. Đồng thời, hàng năm khi lũ về việc kiểm tra, duy tu, sửa chữa các tuyến đê bao rất tốn kém và phức tạp.

Dự án Kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu, địa điểm xây dựng tại huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang, nguồn vốn tư ngân sách Trung ương.

Nguồn: Báo TN&MT