EVNNPC thực hiện các phương án đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2020

Thứ ba, 18/2/2020 | 11:08 GMT+7
Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) mới đây đã có chỉ thị về việc đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch HĐTV EVNNPC yêu cầu các cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị bám sát mục tiêu “Đảm bảo cung ứng điện trong 6 tháng mùa khô và cả năm 2020 không để thiếu điện trong mọi tình huống”, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, các nhóm giải pháp. Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện, cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong mọi tình huống; chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chương trình tổng thể sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sàn xuất kinh doanh. Đăng ký kế hoạch nhu cầu phụ tải hàng tháng để điều hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, hiệu quả.

EVNNPC thực hiện các phương án đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2020

Hoàn thành việc xử lý các khiếm khuyết, tồn tại của lưới điện, tổ chức thống kê, theo dõi, giám sát chặt chẽ các thông số vận hành của lưới điện... để ngăn ngừa và giảm tối thiểu các sự cố chủ quan trong vận hành, rà soát, báo cáo đầy đủ các sự cố xảy ra, có phương án khắc phục kịp thời nhằm nâng cao độ tin cậy trong vận hành. Áp dụng mọi biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Các công ty điện lực phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để điều hòa phụ tải hợp lý, sẵn sàng vận hành các nguồn dự phòng tại chỗ của doanh nghiệp trong trường hợp hệ thống bị thiếu nguồn.

Các công ty thủy điện phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều tiết sử dụng nguồn nước hiệu quả cao nhất cho phát điện và cấp nước hạ du.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án đầu tư xây dựng đường dây và trạm 110kV, các dự án giải tỏa công suất thủy điện, các dự án sửa chữa lớn... đặc biệt các dự án có tiến độ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông đại chúng về các chủ trương, quy định đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thông tin kịp thời đến người dân các quy định về xử phạt khi không thực hiện. Cung cấp thông tin miễn phí trên website về bộ tài liệu tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau (hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, kinh doanh - dịch vụ, sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, nông lâm – ngư nghiệp).

Đình Tú