Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm EVNHCMC ở mức BB

Thứ năm, 1/10/2020 | 09:41 GMT+7
Tổ chức về xếp hạng tín dụng quốc tế - Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) ở mức BB với triển vọng ổn định, ngang bằng thứ hạng tín nhiệm của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thứ hạng mà EVNHCMC vừa đạt được cũng ngang bằng thứ hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực trong cải thiện chất lượng dịch vụ điện và hiệu quả điều hành kinh doanh của EVNHCMC.

Đánh giá về độ rủi ro, Fitch Ratings cho rằng, EVNHCMC có độ rủi ro thấp căn cứ vào mối liên kết với công ty mẹ EVN. Ngoài việc sở hữu EVNHCMC, EVN xác định lợi nhuận của công ty thông qua định cơ chế giá bán buôn nội bộ. Giá bán buôn nội bộ này hướng tới bù đắp chi phí cho EVNHCMC và đảm bảo thêm mức lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh và đạt kế hoạch đầu tư.

Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm EVNHCMC ở mức BB

Hồ sơ xếp hạng độc lập của EVNHCMC cũng được đánh giá ngang với công ty mẹ EVN. Với vai trò ảnh hưởng của công ty mẹ tới kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và hồ sơ tài chính, Fitch Ratings cho rằng, hồ sơ tài chính của EVNHCMC mạnh hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Hồ sơ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được hỗ trợ bởi vị trí thống lĩnh thị trường trong phân phối điện tại TPHCM, các đối tác đa dạng và các khoản phải thu thấp.

Khi đưa ra xếp hạng, Fitch Ratings dựa vào đánh giá của các chuyên gia, bao gồm cả kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính và luật sư về các vấn đề pháp lý và thuế. Ngay sau khi công khai kết quả xếp hạng, Fitch Ratings sẽ tiến hành theo dõi và đánh giá kết quả của doanh nghiệp theo từng năm.

Nhã Quyên