CPMB đóng điện máy biến áp AT1 trạm biến áp 500kV Nghi Sơn

Thứ tư, 30/9/2020 | 10:41 GMT+7
Vào lúc 0g37p ngày 29/9, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện trạm biến áp 500kV Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Dự án được khởi công ngày 30/6/2020 do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Dự án hoàn thành vượt tiến độ trước gần 2 ngày so với kế hoạch.

Dự án có quy mô lắp đặt 02 máy biến áp (MBA) 500/220/35kV-450MVA AT1 và AT2. Giai đoạn 1, lắp đặt một MBA 500kV-450MVA AT1; một ngăn lộ 500kV, một ngăn lộ 220kV để đấu nối MBA AT1 vào thanh cái C51 và C21 tại sân phân phối 500kV Nghi Sơn 2 và sân phân phối 220kV Nghi Sơn  1.

Máy biến áp AT1 trạm biến áp 500kV Nghi Sơn

Phía 35kV chỉ lắp đặt TU 35kV để lấy tín hiệu đo lường, bảo vệ quá áp, kém áp phía 35kV, nguồn điện tự dùng AC được lấy từ Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 thông qua tuyến đường dây hạ thế bổ sung và 01 đoạn đường dây 220kV đấu nối từ sân phân phối 220kV Nghi Sơn 1 đến MBA 500kV-450MVA AT1.

Dự án được hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực trong mọi chế độ vận hành.

Trong giai đoạn đầu cấp điện ngược từ thanh cái 220kV của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 lên thanh cái 500kV Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 phục vụ công tác thí nghiệm, nghiệm thu của Nhà máy điện Nghi Sơn 2 (dự kiến 10/2020).

Đức Dũng