Cuối năm 2020 sẽ đưa vào vận hành đường dây, trạm biến áp Đông Hà - Lao Bảo

Thứ hai, 28/9/2020 | 10:51 GMT+7
Khi đưa vào vận hành, tuyến đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo và trạm biến áp (TBA) 220kV Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) có vai trò quan trong việc giải tỏa toàn bộ nguồn năng lượng tái tạo của các nhà máy điện gió, điện mặt trời tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị; đảm bảo cung cấp điện nhằm phục vụ phát triển kinh - tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Dự án có quy mô, phần đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo, dài 46,4 km với 120 vị trí, phần TBA 220kV Lao Bảo có thiết kế lắp đặt 2 máy biến áp, công suất 2x250MVA. Giai đoạn 1 (năm 2020) lắp đặt trước 1 máy biến áp 220kV - 250MVA và giai đoạn 2 (năm 2021) lắp đặt máy biến áp 220kV - 250MVA thứ 2. Mở rộng 2 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Đông Hà.

Xây dựng các móng cột trên tuyến đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo

Ông Nguyễn Đình Tiềm, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Trị cho biết, việc triển khai dự án TBA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải tỏa toàn bộ nguồn năng lượng tái tạo của các nhà máy điện gió, điện mặt trời tại Lao Bảo vào hệ thống lưới điện Quốc gia, đảm bảo cung cấp điện nhằm phục vụ chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cũng như đời sống của nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Nhận thức được tầm quan trọng của dự án ngay khi được giao nhiệm vụ, Truyền tải điện Quảng Trị đã thành lập Tổ tư vấn giám sát bao gồm 1 Tổ TVGS khối văn phòng và 3 nhóm TVGS hiện trường gồm 54 người. “Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị đã bố trí lực lượng TVGS tại TBA 220kV Lao Bảo có 2 người; đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo bố trí 1 người/vị trí. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên theo dõi đôn đốc công tác TVGS, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc tại hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công để sớm hoàn thành các hạng mục công trình. Dự kiến, cuối năm 2020, sẽ đưa vào vận hành tuyến đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo và 1 máy biến áp trên tuyến đường dây này”, ông Tiềm cho biết thêm.

Tính đến nay TTĐ Quảng Trị đã hoàn thành việc TVGS đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo với khối lượng, đào móng hoàn thành 40/120 vị trí, đúc bê tông móng hoàn thành 25/120 vị trí...; tại TBA 220kV Lao Bảo khối lượng công việc đã hoàn thành, với khối lượng, bóc thực vật nền trạm và nền đường 3932/5630,12 m3, đào đất nền trạm đạt 3.205/18.542 m3, xây đá hộc ta luy quanh nền trạm, nền đường, mương nước…

Theo congthuong.vn