Hà Nội giảm khai thác nước ngầm

Thứ tư, 10/7/2019 | 15:54 GMT+7
Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của thành phố giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả hai nguồn nước mặt và nước ngầm đều được sử dụng. Tuy nhiên, thành phố ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, từng bước giảm dần khai thác nguồn nước ngầm.

Sáng 10/7, tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo chỉ tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ dân cư đô thị trung tâm, dân cư đô thị vệ tinh và dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 100%. 

Dự báo, tổng nhu cầu dùng nước của toàn thành phố đạt 2,041 triệu m3/ngày vào năm 2020; 2,766 triệu m3/ngày vào năm 2030 và 3,393 triệu m3/ngày vào năm 2050.

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của thành phố giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả hai nguồn nước mặt và nước ngầm đều được sử dụng. Tuy nhiên, thành phố ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, từng bước giảm dần khai thác nguồn nước ngầm.

Giai đoạn đến năm 2030 dừng khai thác nước ngầm tại các nhà máy nước ngầm Tương Mai, Pháp Vân, Hạ Đình là nơi có chất lượng nguồn nước ngầm quá xấu (hàm lượng sắt, độ nhiễm bẩn hữu cơ, hàm lượn amoni rất lớn) dẫn đến chi phí sản xuất nước rất cao nếu như yêu cầu nước sau xử lý phải đạt chất lượng theo quy chuẩn.

Quy hoạch cũng điều chỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 dừng hẳn việc khai thác nước ngầm tại các nhà máy tập trung ở khu vực phía Nam Hà Nội. Giai đoạn đến năm 2050 dừng hẳn việc khai thác nước ngầm khu vực phía Tây Hà Nội. Quy mô khai thác nước ngầm tại các nhà máy tập trung tại khu vực trung tâm, khu vực phía Bắc, khu vực phía Đông Hà Nội giai đoạn 2020, 2030, 2050 giảm dần.

Các nhà máy nước ngầm giảm dần công suất, chuyển thành các trạm bơm tăng áp nguồn nước dự phòng khi có nguồn nước mặt thay thế và dừng hoạt động từ năm 2050. Nguồn nước mặt bổ sung và thay thế cho nước ngầm là các nguồn nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước Hà Nội đề xuất chia hệ thống cấp nước thành 5 khu vực chính, gồm: Khu vực trung tâm, phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam, nhưng vẫn nằm chung trong tổng thể hệ thống cấp nước Hà Nội. Mạng lưới cấp nước các khu vực được nối thông với nhau để hỗ trợ cấp nước trong những trường hợp cần thiết. 

Để bảo đảm các nhu cầu cấp nước đến năm 2025, UBND thành phố đề xuất ưu tiên đầu tư các dự án nước mặt sông Đà, sông Đuống, sông Hồng; nước mặt Xuân Mai và nước mặt Ba Vì.

An Nhiên