Huế siết chặt việc quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông

Thứ bảy, 17/6/2017 | 21:42 GMT+7
Nhằm quản lý tốt tài nguyên khoáng sản và đưa hoạt động khai thác cát, sỏi tuân thủ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quy định về quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh.

.Theo đó, các tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện sau: Có giấy phép khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông do UBND tỉnh cấp; Có thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Bộ Xây dựng và gửi về Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện nơi có giấy phép được cấp; Tổ chức cắm mốc ranh giới mỏ tại thực địa theo hồ sơ mốc ranh giới các điểm góc khu vực khai thác do Sở TN&MT cung cấp.

Trước khi tổ chức các hoạt động khai thác cát, sỏi các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với Sở TN&MT, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi mỏ được cấp phép; xây dựng hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; có bãi tập kết cát, sỏi hoặc có hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có các điểm tập kết, kinh doanh cát, sỏi được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về thời gian khai thác, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi chỉ được khai thác từ 6h đến 17h hàng ngày. Trong quá trình khai thác cát, sỏi nếu phát hiện sự cố có khả năng gây ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông thì phải dừng khai thác và báo cáo với các cơ quan, đơn vị chức năng để nghiên cứu, xử lý.

Để đảm bảo không xảy ra tình trạng bồi lắng lòng sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy và sạt lở bờ sông, các tổ chức, cá nhân phải khai thác đúng độ sâu cho phép, tiến hành song song việc san gạt lòng sông trong quá trình khai thác đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế mỏ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi khai thác, phải cải tạo đảm bảo cảnh quan khu vực khai thác...

 

PV