Kinh tế xanh

Hải Phòng: Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ năm, 2/9/2021 | 01:32 GMT+7
NLSVN - Chính quyền Hải Phòng bắt đầu chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng tiến tới không sử dụng tiền mặt khi thanh toán các dịch vụ. Ảnh minh họa.

Do đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu để áp dụng tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị.

Tích cực chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, tổ chức triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đăng ký trích nợ tự động thanh toán tiền điện, nước và thực hiện các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác).

Tăng cường khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các loại cước, phí định kỳ, thanh toán trong hoạt động thương mại điện tử.

Xây dựng triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán.

UBND TP Hải Phòng giao cho Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Phòng chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/12/2021.

Hòa Bình