Năng lượng tái tạo

Hậu Giang bãi bỏ chủ trương nghiên cứu đầu tư một số dự án điện gió, điện mặt trời

Thứ hai, 15/1/2024 | 14:42 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành công văn về việc bãi bỏ các chủ trương cho nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu lập đề xuất đầu tư, chủ trương về nguyên tắc thực hiện dự án trên địa bàn, trong đó có một số dự án điện gió, điện mặt trời.

Cụ thể, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành công văn 24/UBND-NCTH về việc bãi bỏ các chủ trương cho nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu lập đề xuất đầu tư, chủ trương về nguyên tắc thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang bãi bỏ chủ trương quyết định bãi bỏ chủ trương cho Tập đoàn Sao Mai tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện gió kết hợp Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn huyện Long Mỹ tại Công văn số 1345/UBND-NCTH ngày 19/7/2021, số 373/UBND-NCTH ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Bãi bỏ chủ trương cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án nhà máy điện mặt trời Vị Tân tại Công văn số 20/UBND-NCTH ngày 6/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang cũng ban hành Công văn số 25/UBND-NCTH về việc bãi bỏ các chủ trương cho nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu lập đề xuất đầu tư, chủ trương về nguyên tắc thực hiện dự án trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Công văn nêu, xét Tờ trình số 215 ngày 11/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có ý kiến thống nhất bãi bỏ các chủ trương cho nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu lập đề xuất đầu tư, chủ trương về nguyên tắc thực hiện dự án trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Cụ thể, bãi bỏ chủ trương thống nhất về nguyên tắc cho Công ty CP Licogi 13 đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Hòa An tại ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp tại Công văn số 97/UBND-KT ngày 16/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ chủ trương thống nhất về nguyên tắc cho Công ty TNHH BS Heidelberg Vietnam triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định để đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Hậu Giang 1 tại ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp tại Công văn số 2276/UBND-NCTH ngày 8/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ chủ trương cho Công ty CP Halcom Việt Nam tiếp cận lập dự án đầu tư nhà máy điện mặt trời tại ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp tại Công văn số 509/UBND-NCTH ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ chủ trương cho Công ty Sunpro Capital Group Limited tiếp cận, khảo sát, lập dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp tại Công văn số 26/UBND-NCTH ngày 7/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Nhã Quyên