Năng lượng mặt trời

Hậu Giang chấp thuận nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất hai dự án điện mặt trời

Thứ ba, 10/1/2023 | 15:53 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành công văn số 20/UBND-NCTH về chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân.

Cụ thể, xét tờ trình số 207/TTr-SKHĐT ngày 5/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang về việc nghiên cứu khảo sát, quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1, Vị Tân 2 tại tỉnh Hậu Giang; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 28/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân. Cụ thể là dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 triển khai tại ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với công suất 50MW, diện tích sử dụng đất khoảng 50ha.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 triển khai tại ấp 3, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với công suất 50MW, diện tích sử dụng đất khoảng 50ha.

Thời gian nghiên cứu, khảo sát là 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án.

Ảnh minh họa

Đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân phối hợp với các ngành chức năng có liên quan đề xuất diện tích sử dụng đất cho phù hợp với dự án trên cơ sở công suất của dự án và công nghệ sử dụng của tấm pin; đồng thời, đánh giá sơ bộ ảnh hưởng về môi trường (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vị Thanh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân thực hiện nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án theo quy định.

Công văn cũng nêu, sau khi Quy hoạch điện VIII được cấp thẩm quyền phê duyệt và căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

Cẩm Hạnh