Hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thứ ba, 9/3/2021 | 15:02 GMT+7
Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 305/QĐ-TTg quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Theo Quyết định, những địa phương đã xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nghiêm trọng (có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), khó khăn về ngân sách, có đề nghị bằng văn bản của UBND cấp tỉnh, sẽ được xem xét hỗ trợ bằng nguồn ngân sách Trung ương.

Các đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm: tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn và các đơn vị khác liên quan được giao thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn. UBND cấp huyện, xã tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt được giao tổ chức thực hiện giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Xâm nhập mặn gây hư hại hàng nghìn ha lúa của nông dân đồng bằng sông Cửu Long

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương và các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT tiền điện, dầu thực hiện bơm nước vượt định mức; nạo vét các cửa lấy nước của các công trình đầu mối thủy lợi và hệ thống kênh mương; lắp đặt trạm bơm dã chiến (trường hợp thực sự cần thiết).

Đối với địa phương thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long được hỗ trợ thêm kinh phí khi phải thực hiện kéo dài đường ống cấp nước sạch; mua thiết bị trữ nước hỗ trợ cho người dân, lọc nước mặn thành nước ngọt, chở nước sinh hoạt cho người dân, bệnh viện, trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt. Đồng thời hỗ trợ bổ sung kinh phí đắp đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt khi cần thiết.

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, các địa phương thuộc các tỉnh khu vực miền núi, Tây Nguyên sẽ được hỗ trợ tối đa không vượt quá 70% mức thực chi để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Các địa phương có tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi ngân sách địa phương từ 50% trở lên được hỗ trợ tối đa không vượt quá 50% mức thực chi; dưới 50% được hỗ trợ tối đa không vượt quá 30% mức thực chi.

Tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương xác định theo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

Với các địa phương có điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Gia Linh