Hoàn thiện tính toán đánh giá phương án đầu tư các công trình lưới điện của EVNNPC

Thứ tư, 31/5/2023 | 08:40 GMT+7
Vừa qua, trong buổi họp tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC, EVNNPC đã thống nhất thông qua phương án đầu tư các công trình lưới điện của EVNNPC trong giai đoạn 2023 - 2025.

Phương án được sự đồng thuận nhất trí của Tổng công ty, 27 Công ty điện lực tỉnh, thành phố và 3 Ban quản lý dự án trực thuộc.

Phương án đầu tư các công trình lưới điện của EVNNPC trong giai đoạn 2023 - 2025 được Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) hoàn thiện tính toán dựa trên kết quả của đề án “Đánh giá sự cần thiết đầu tư các dự án xây dựng mới, cải tạo lưới điện 110kV”. Theo đó tiến độ triển khai của các công trình lưới điện có sự thay đổi so với các tính toán trước đây để phù hợp với tình hình mới.

Đề án trên có được nhờ sự gấp rút triển khai của tổ Hệ thống điện tại NPSC, dưới sự giám sát, chỉ đạo của Tổng công ty. Ngân sách cho đầu tư phát triển sụt giảm, nguồn và phụ tải lệch so với dự báo đã đặt ra yêu cầu bắt buộc phải thay đổi việc đầu tư lưới và trạm phân phối trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, khối lượng tính toán cho hệ thống lưới điện của 27 tỉnh thành thuộc EVNNPC là rất lớn. Do đó việc tính được phương án đầu tư nêu trên trong thời gian ngắn là bài toán khó. NPSC đã nỗ lực đẩy nhanh tính toán, vận dụng các công cụ mô phỏng và các phần mềm tính toán để hoàn thiện chính xác, kịp thời.

Nhằm mục đích kiểm tra đánh giá sự cần thiết đầu tư các dự án xây dựng giai đoạn 2023 - 2025, các chuyên viên của NPSC thực hiện mô phỏng và tính toán hệ thống điện miền Bắc bằng phần mềm PSS/E. Chương trình PSS/E dựa trên các lý thuyết về năng lượng để xây dựng các mô hình, dữ liệu có cấu trúc cho thiết bị để thực hiện các công việc tính mô phỏng hệ thống điện bao gồm: tính toán phân bổ công suất; tính toán các mô hình tương đương; phân tích ổn định của hệ thống điện.

Chuyên viên NPSC sử dụng phần mềm PSS/E tính toán phân bổ công suất của hệ thống điện tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn năm 2023 – 2025

Theo kế hoạch, EVNNPC rà soát tất cả các dự án công trình lưới điện đã, đang và sẽ triển khai từ năm 2023 đến hết năm 2025 của 27 tỉnh miền Bắc. Từ đó ưu tiên triển khai nhanh các công trình nhằm tránh tình trạng đầy tải, quá tải đường dây và trạm biến áp, rời thời gian triển khai các công trình chưa thực sự cấp thiết để nguồn vốn của EVNNPC được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Để hỗ trợ EVNNPC hoàn thành mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố, NPSC đã huy động các nguồn lực để hoàn thành các dự án tính toán, dự án đầu tư xây dựng đúng tiến độ, đồng thời quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật EVN giao.

Phương Anh