Năng lượng tái tạo

Hoàn thiện, trình xem xét ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Thứ tư, 10/7/2024 | 16:12 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 4844/VPCP-CN ngày 10/7/2024 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Ảnh minh họa

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 4135/TTr-BCT ngày 15/6/2024 và công văn số 163/BC-BCT ngày 1/7/2024 về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sẵn tự tiêu, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Để khuyến khích phát triển nguồn điện sạch, Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng hết thì được bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% tổng công suất. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu các quy định giá mua trên tinh thần lợi ích hải hòa, rủi ro chia sẻ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm mua sản lượng điện dư và bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện, bảo đảm sự hài hòa và khuyến khích phát triển cơ chế này. Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu các giải pháp, thiết kế điều kiện cần thiết để không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nguồn lực xã hội.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm tính pháp lý của Nghị định và các quy định hiện hành, trong đó có Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo quy định pháp luật, trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, ký ban hành.

Tiến Đạt