Năng lượng tái tạo

Triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế DPPA

Thứ sáu, 5/7/2024 | 17:15 GMT+7
Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực báo cáo tóm tắt các nội dung và đặc điểm chính của cơ chế DPPA.

Ông Phạm Quang Huy nhấn mạnh, Nghị định số 80/2024/NĐ-CP là một văn bản pháp luật, một cơ chế, chính sách quan trọng, đột phá và bền vững được Chính phủ ban hành kịp thời nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch và thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, qua đó góp phần đạt được các mục tiêu về chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Những khách hàng sử dụng điện lớn có mức sản lượng tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng mong muốn sử dụng năng lượng tái tạo sẽ được mua điện trực tiếp từ các nhà sản xuất năng lượng tái tạo với hai chính sách qua đường dây kết nối riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ lần đầu tiên cho phép các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo được lựa chọn bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện bên cạnh bán điện cho các Tổng công ty điện lực. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của đơn vị phát điện (hoặc chủ đầu tư dự án điện) không xung đột hoặc phá vỡ kế hoạch và mục tiêu chiến lược mà Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đang áp dụng, việc quy định tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư là điều kiện tiên quyết để các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo trong cả hai chính sách mua bán điện tham gia cơ chế này.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của đại diện một số cơ quan, đơn vị và tổ chức quốc tế như Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Liên minh năng lượng sạch châu Á (ACEC) và khách hàng sử dụng điện lớn như Samsung đều đánh giá cao ý nghĩa của việc ban hành cơ chế DPPA, coi đây không chỉ là một cơ chế góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện mà còn là cơ chế giúp khách hàng đạt được các mục tiêu sản xuất và tăng trưởng xanh.

Triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế DPPA

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai có hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp; đồng thời đề nghị các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hiệp hội, doanh nghiệp cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương chú trọng tổ chức triển khai những nội dung được quy định tại Nghị định số 80/2024/NĐ-CP.

Bộ trưởng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao tại Nghị định, trong đó chú trọng nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán điện theo hình thức trực tiếp cũng như giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai cơ chế này theo phạm vi khu vực quản lý.

EVN và các đơn vị trực thuộc khẩn trương tính toán chi phí sử dụng dịch vụ hệ thống điện trong cơ chế DPPA, xây dựng quy trình kinh doanh, quản lý và tính toán thanh toán, hóa đơn cho khách hàng khi tham gia cơ chế DPPA cũng như thực hiện tốt chức năng quản trị việc đăng ký tham gia và hướng dẫn các đơn vị trong việc tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia, kiểm tra, giám sát những yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, liên tục.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương tập trung làm tốt công tác truyền thông phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của Nghị định; khẩn trương xây dựng hướng dẫn quy trình triển khai theo chức năng và nhiệm vụ; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tăng cường triển khai hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến nội dung của Nghị định và sẽ đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân triển khai cơ chế này.

Đức Dũng (t/h)