Hợp tác đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than

Thứ sáu, 10/5/2024 | 15:52 GMT+7
Mới đây, lễ ký kết kế hoạch thực hiện thỏa thuận "Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than" năm tài khóa 2024 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Công ty CP than Kushiro (Nhật Bản) diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng giám đốc Vinacomin Trần Hải Bình cho biết: Trong 23 năm qua, ngành công nghiệp than của Việt Nam nói chung và Vinacomin nói riêng đã nhận được sự giúp đỡ, hợp tác có hiệu quả của Chính phủ và tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo. Tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Vinacomin, Cơ quan Tài nguyên khoáng sản kim loại và năng lượng Nhật Bản (Jogmec) và Công ty than Kushiro là 2 dự án: “Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than”; “Hợp tác về khảo sát thăm dò".

Trong đó, dự án “Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than” đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất và quản lý an toàn tại các mỏ than của Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo cho các cán bộ, công nhân của Vinacomin tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2023, hơn 2.100 tu nghiệp sinh của Vinacomin đã được cử sang Nhật Bản học tập tại thành phố Kushiro.

Vinacomin và Kushiro ký kết kế hoạch thực hiện thỏa thuận "Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than"

Thông qua các dự án, đội ngũ cán bộ, công nhân của Vinacomin đã tiếp cận thực tế về phương pháp khai thác than via dốc, đào lò nhanh, chống lò bằng neo chất dẻo, khoan thăm dò, công nghệ tuyển than sạch... và các biện pháp kỹ thuật an toàn. Sau học tập tu nghiệp tại Nhật Bản, học viên đang công tác tại các đơn vị của Vinacomin đã và đang phát huy tốt những kiến thức đã được đảo tạo, có tư duy đổi mới, sáng tạo... đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Tập đoàn.

Để triển khai nội dung thỏa thuận hợp tác “Đào tạo công nghệ an toàn và khai thác than” giai đoạn 2023 - 2025 được ký kết giữa Vinacomin và Jogmec, tại sự kiện, Vinacomin và Kushiro đã tiến hành ký kết kế hoạch thực hiện thỏa thuận giữa Vinacomin và Kushiro, giữa Kushiro với Công ty Than Hạ Long và Kushiro với Công ty CP Than Hà Lầm năm tài khóa 2024.

Hải Long