Hợp tác với Liên Hợp Quốc trong giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ tư, 22/6/2022 | 14:20 GMT+7
Ngày 21/6, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) về chuyển dịch năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Bản ghi nhớ hợp tác thuộc khuôn khổ Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) do UNOPS quản lý, hướng tới thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và đạt được các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu đề ra trong Thỏa thuận Paris.

Theo đó, các bên sẽ cùng đánh giá cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và các tác động của cơ chế CBAM đối với quá trình chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước và kết nối với thị trường carbon quốc tế; thúc đẩy các hoạt động làm mát xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực điều hòa không khí và làm lạnh; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế carbon thấp.

Cục trưởng Tăng Thế Cường ký kết bản ghi nhớ về ứng phó biến đổi khí hậu với Giám đốc Quỹ ETP Sirpa Helena Jarvenpaa

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường khẳng định, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa sống còn và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều này đã được thể hiện trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, nhằm thực hiện mục tiêu cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thông qua bản ghi nhớ, Cục Biến đổi khí hậu và UNOPS sẽ cùng triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức để tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận thông tin về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon, bảo vệ tầng ozone. Qua đó, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển nền kinh tế carbon thấp.

Ông Tăng Thế Cường kỳ vọng các hoạt động trong bản ghi nhớ cũng sẽ góp phần triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26.

Đồng quan điểm, bà Sirpa Helena Jarvenpaa, Giám đốc Quỹ ETP cho biết, UNOPS có trách nhiệm đẩy nhanh các hoạt động giảm phát thải năng lượng để hướng đến mục tiêu chung là giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đặc biệt là hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam thực hiện các cam kết khí hậu. Cùng với việc tham gia gói Thỏa thuận khí hậu Glasgow và cam kết NetZero hướng đến nền kinh tế carbon thấp, Việt Nam đã cho thấy nhiều nỗ lực trong phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng và tăng cường hiệu suất năng lượng. Vấn đề ở đây là cần cân nhắc ảnh hưởng đến kinh tế trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Theo bà Sirpa Helena Jarvenpaa, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quá trình triển khai định giá carbon tại Việt Nam. Thời gian tới, Cục Biến đổi khí hậu và Quỹ ETP sẽ cùng đẩy mạnh nghiên cứu cơ chế CBAM, đánh giá tác động của việc chuyển đổi năng lượng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, xây dựng các kế hoạch năng lượng xanh quốc gia, tăng cường năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức…

Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực đến hết tháng 6/2025. Đại diện Cục Biến đổi khí hậu và UNOPS thống nhất sẽ sớm lên kế hoạch chi tiết để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Các bên sẽ họp và trao đổi định kỳ hàng năm để đánh giá các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác, cũng như xây dựng các hoạt động chung tiếp theo.

Gia Bách