Tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V

Thứ tư, 15/6/2022 | 16:15 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3678/VPCP-NN ngày 14/6/2022 về chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản nêu: Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2754/BTNMT-TCMT ngày 20/5/2022 về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: Đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình của Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Hội nghị môi trường toàn quốc là sự kiện lớn của ngành tài nguyên và môi trường và của cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần; nhằm tổ chức đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm về bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn mới, nâng tầm công tác bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước.

Ảnh minh họa

Trước đó, năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV với 5 sự kiện chính được diễn ra gồm phiên toàn thể hội nghị; hội thảo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; hội thảo khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015; triển lãm quốc tế về môi trường.

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp giai đoạn, chương trình để tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V theo kế hoạch.

Khánh An