Công nghệ Giao thông

Hướng đến phát thải Net-zero trong lĩnh vực giao thông

Thứ ba, 15/8/2023 | 20:43 GMT+7
Cần triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy biến đổi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh hơn, bền vững hơn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Nằm trong khuôn khổ dự án "Sáng kiến giao thông trong đóng góp quyết định quốc gia cho châu Á" (NDC-TIA), thành phần Việt Nam", Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH gần đây đã tổ chức một chương trình đào tạo toàn diện 5 ngày về "Mô hình hệ thống năng lượng tích hợp cho lĩnh vực giao thông hướng đến Net-zero khí thải” tại Hà Nội.

Mục tiêu cuối cùng là cho phép người tham gia nâng cao các kỹ năng, kiến thức thiết yếu để sử dụng mô hình TIMES tính toán khí thải nhà kính (GHG), phát triển các phương pháp tiếp cận mô hình năng lượng và kịch bản để đạt được lượng khí thải 0 trong lĩnh vực giao thông vào năm 2025. Khóa đào tạo có sự tham gia của cán bộ, viên chức kỹ thuật từ các sở, viện, trường đại học khác nhau trong Bộ Giao thông vận tải.

Khóa đào tạo xây dựng năng lượng 5 ngày về hệ thống năng lượng tích hợp cho lĩnh vực giao thông hướng đến phát thải Net-zero cho việc tính toán phát thải khí nhà kính được chứng minh là một bước tiến riêng để xây dựng năng lực của các viên chức kỹ thuật từ Bộ Giao thông vận tải và các sở, viện, đại học liên quan.

Hướng đến phát thải Net-zero trong lĩnh vực giao thông

Sáng kiến đào tạo này đã đặt nền tảng cho một cách tiếp cận hợp tác và theo dữ liệu để chuyển đổi lĩnh vực vận tải sang một lộ trình phát thải 0. Kiến thức và chuyên môn được thu thập bởi những người tham gia chắc chắn sẽ góp phần vào việc phát triển các chính sách dựa trên bằng chứng, sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan và nhận thức một hệ thống vận tải ít carbon bền vững. Với một cam kết chung trong việc giải quyết biến đổi khí hậu, các viên chức kỹ thuật được đào tạo hiện đang thúc đẩy biến đổi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh hơn, bền vững hơn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Dự án "Sáng kiến giao thông trong đóng góp quyết định quốc gia cho châu Á" (NDC-TIA) là một phần của Sáng kiến khí hậu quốc tế (IKI). IKI đang làm việc dưới sự lãnh đạo của Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang (BMWK), hợp tác chặt chẽ với nhà sáng lập, Bộ Môi trường Liên bang và Văn phòng Ngoại giao Liên bang. Tại Việt Nam, các tổ chức triển khai của dự án là GIZ và các tổ chức đối tác bao gồm Viện Tài nguyên thế giới (WRI) và Hội đồng quốc tế về giao thông sạch (ICCT).

Lan Anh