Huy động nguồn lực trẻ góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước

Thứ năm, 3/8/2023 | 17:07 GMT+7
Mới đây, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã phối hợp cùng Viện Quy hoạch thủy lợi, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023 (YP4W 2023).

An ninh nguồn nước tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức do những thay đổi nhanh chóng về khí hậu, dân số và kinh tế. Để giải quyết và ứng phó với những thách thức này, việc tăng cường năng lực quốc gia là điều cần thiết, đặc biệt là tăng cường năng lực cho các nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình liên chính phủ về thủy văn học giai đoạn 2022 - 2029 - Khoa học vì một thế giới an toàn về nước trong bối cảnh môi trường biến động. Diễn đàn là một phần trong ưu tiên của UNESCO tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ được tham gia vào các chính sách, chương trình liên quan về tài nguyên nước cũng như hỗ trợ các sáng kiến do các nhà khoa học trẻ/thanh niên khởi xướng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Diễn đàn Các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững 2023

Với chủ đề “An ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”, diễn đàn YP4W 2023 nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ quản lý, nhà khoa học, đặc biệt là nhà khoa học trẻ, chuyên gia trẻ trong giải quyết và ứng phó với những thách thức về an ninh tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đồng thời, chia sẻ, cập nhật kiến thức liên quan thông qua thảo luận, trao đổi về các thách thức của an ninh nguồn nước ở Việt Nam và kinh nghiệm, giải pháp giải quyết các thách thức này; hỗ trợ hình thành Mạng lưới các nhà khoa học trẻ vì tài nguyên nước bền vững tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ đã cùng thảo luận về những thách thức và giải pháp cho an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam; thảo luận thông qua hình thức “World Café” nhằm trao đổi cùng xây dựng tầm nhìn tương lai chung, hình thành những sáng kiến trong giải quyết các thách thức về an ninh nguồn nước ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ban tổ chức đã tổ chức triển lãm về Chương trình Thủy văn liên chính phủ của UNESCO; trưng bày các báo cáo Phát triển nước thế giới hàng năm của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên Hợp Quốc (SDG6) “Nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”. 

Mỹ Dung