Văn hóa, du lịch

Tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất

Thứ năm, 29/2/2024 | 10:09 GMT+7
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Kế hoạch số 690/KH-BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/04/1975 - 30/04/2025).

Các hoạt động được tổ chức nhằm tổng kết, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Bên cạnh đó, cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đa dạng, phong phú.

Tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất

Theo kế hoạch, Bộ VHTT&DL sẽ chủ trì hai hoạt động: Lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển".

Bộ cũng sẽ phối hợp tổ chức: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4/2025); Liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề "Bài ca thống nhất"; Hội thảo quốc gia với chủ đề "50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển"; công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Theo kế hoạch được ban hành, Bộ VHTT&DL phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong triển khai thực hiện kế hoạch. Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn là đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ; cung cấp danh sách khách mời, các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp quan trọng với sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam, tham dự Hội nghị Văn nghệ toàn quốc; chủ trì, chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật của Bộ xây dựng chương trình nghệ thuật (nếu được giao nhiệm vụ); luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn đảm bảo tính chính trị, chất lượng nghệ thuật và tiến độ.

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển". Song song với đó, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai hội thảo quốc gia, tọa đàm khoa học.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế. Cục Điện ảnh phối hợp cung cấp, giới thiệu văn hóa phẩm (phim ảnh) đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học nghệ thuật.

Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, sinh động về chủ đề "50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất", gắn với kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Ngoài ra, các cơ quan báo chí thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin bài phản ánh đậm nét về nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà; tuyên truyền quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nửa thế kỷ qua; vị trí vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ…

Gia Bách