Kế hoạch xuất khẩu than năm 2022

Thứ năm, 3/3/2022 | 14:42 GMT+7
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 887/BCT-DKT gửi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về kế hoạch xuất khẩu than năm 2022.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 143/TTg-CN ngày 17/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xuất khẩu than năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn và Tổng công ty:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện xuất khẩu than cục và than cám 1, 2, 3 (theo TCVN 8910:2020) năm 2022 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Cụ thể, đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: tổng khối lượng than cục các loại và than cám 1, 2, 3 xuất khẩu tối đa 2 triệu tấn. Trong đó, than cục các loại là 800.000 tấn và than cám 1, 2, 3 là 1,2 triệu tấn. Đối với Tổng công ty Đông Bắc: tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là 30.000 tấn.

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch xuất khẩu than năm 2022

Thứ hai, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8881/BKHĐT-KTCN ngày 16/12/2021), Tài chính (công văn số 37/BTC-TCDN ngày 5/1/2022), Quốc phòng (công văn số 5206/BQP-Kte ngày 27/12/2021); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 2286/UBQLV-NL ngày 31/12/2021) và UBND tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4341/SCT-QLCN ngày 17/12/2021).

Thứ ba, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác xuất khẩu than, đảm bảo tuân thủ quy định tại điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các quy định khác của pháp luật liên quan; phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong nước; hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước và tối đa lợi ích kinh tế cho nhà nước, doanh nghiệp.

Anh Thư