Khoa học công nghệ

Kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thứ năm, 16/11/2023 | 15:50 GMT+7
Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo diễn ra từ ngày 16 - 18/11 tại Hà Nội.

Sự kiện do Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị (Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Hội Tự động hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Hội đồng Nữ Doanh nhân Việt Nam - ASEAN, Chi Hội Doanh nhân quốc tế Việt - Âu, Hội Kinh tế số tổ chức.

Phát biểu khai mạc tuần lễ, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, phát triển thị trường khoa học công nghệ là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Chính phủ. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã phối hợp với các đơn vị, các hội, hiệp hội tổ chức nhiều sự kiện hỗ trợ kết nối cung cầu công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, so với mục tiêu và kỳ vọng đặt ra, thị trường khoa học công nghệ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế từ cả bên cung, bên cầu, các tổ chức trung gian. Do đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kết nối nhằm hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo ông Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tự động hóa, việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp các công nghệ được phổ biến rộng rãi cho người dân, kích cầu, kết nối nhà nghiên cứu, đơn vị sản xuất với nhau, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Tuần lễ kết nối, giới thiệu sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn có các hội thảo, tọa đàm về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp hữu cơ, ngân hàng, bảo hiểm; ứng dụng xanh vào hành trình cuộc sống; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường; xây dựng nội dung và làm video hỗ trợ kinh doanh trên mọi nền tảng số, trên nền tảng chat GPT...

Nhã Quyên (t/h)