Năng lượng gió

Khả năng phát từ nguồn điện gió đạt mức thấp so với tổng công suất lắp đặt

Thứ hai, 6/6/2022 | 08:56 GMT+7
Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, trong tháng 4 và tháng 5/2022, khả năng phát từ nguồn điện gió trên toàn quốc vẫn chỉ đạt mức thấp so với tổng công suất lắp đặt.

Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, với tổng công suất lắp đặt nguồn điện gió của toàn quốc đã được công nhận vận hành thương mại (COD) và đưa vào vận hành đến nay là 3.980 MW thì qua số liệu thống kê cho thấy, vẫn duy trì tình trạng không nhiều thời điểm điện gió phát cao hơn mức 2.000 MW (tức là 50% so với tổng công suất điện gió đã được công nhận vận hành thương mại COD) trong tháng 4 và 5 vừa qua. 

Chỉ có tổng cộng khoảng 7 ngày trong tháng 4 và có duy nhất 1 ngày trong tháng 5, tổng công suất điện gió toàn quốc phát được cao hơn mức 2.000 MW. Thậm chí, tình trạng tổng công suất phát của điện gió toàn quốc xuống thấp còn dưới 1.000 MW vẫn diễn ra phổ biến trong tháng 4 và 5/2022, có thời điểm khả năng phát điện từ gió rất thấp, gần như không đáng kể tương tự như tháng 3. 

Trong tháng 4 và tháng 5/2022, khả năng phát từ nguồn điện gió trên toàn quốc vẫn chỉ đạt mức thấp so với tổng công suất lắp đặt

Qua theo dõi vận hành thực tế trong vài tháng qua cho thấy, công suất phát điện gió thường xuyên biến động lớn hàng ngày, thậm chí biến động mạnh giữa các thời điểm khác nhau trong ngày. Việc theo dõi khả năng phát điện gió vẫn sẽ tiếp tục được duy trì để theo dõi biến động theo mùa gió trong năm. Như vậy, việc thiếu ổn định về công suất phát điện từ các nguồn điện gió hiện tại cũng dẫn tới khả năng hỗ trợ tăng cường phát điện cho hệ thống điện quốc gia hiện nay vẫn chỉ ở mức thấp.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, sẽ tiếp tục duy trì theo dõi về sự biến động của công suất phát điện gió theo diễn biến thời tiết để cập nhật và tối ưu hóa phương án vận hành toàn hệ thống điện. Hiện nay, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia vẫn duy trì công bố vào cuối giờ chiều hàng ngày số liệu về dự kiến công suất nguồn điện được huy động của ngày hôm sau theo từng loại hình nguồn điện vào các thời điểm: thấp điểm trưa và cao điểm chiều - tối. Các số liệu được công bố được đăng tải trên trang web của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Đình Tú