Khánh Hòa chuyển đổi hơn 16 ha đất rừng để thực hiện dự án truyền tải điện

Thứ sáu, 11/2/2022 | 20:34 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định đồng ý chuyển đổi hơn 16 ha đất rừng để thực hiện dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 310/QĐ-UBND đồng ý chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân đoạn qua địa phận tỉnh với diện tích 16,182 ha.

Thi công đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, địa phương và đơn vị chủ rừng liên quan tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục về khai thác lâm sản theo đúng quy định; tránh làm thất thoát tài sản là diện tích rừng thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Đồng thời, cập nhật diễn biến rừng đối với các diện tích chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia) phối hợp với các cơ quan, địa phương và đơn vị chủ rừng liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các diện tích rừng do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng, bỏ vốn đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật.

Đức Dũng