Quy hoạch, xây dựng

Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Thứ ba, 21/9/2021 | 09:33 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt đề cương - dự toán Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 phải xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở; số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, số lượng nhà ở; tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng. Đồng thời, xác định tỷ lệ các loại nhà ở (riêng lẻ, chung cư) cần đầu tư xây dựng; số lượng và diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó cần nêu rõ diện tích sàn nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Bên cạnh đó, xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và trên toàn địa bàn; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu; xác định diện tích để xây dựng các loại nhà ở (thương mại, xã hội, phục vụ tái định cư, công vụ) và các hình thức đầu tư xây dựng các loại nhà ở này; xác định nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở; cách thức tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các cơ quan liên quan…

Ảnh minh họa

Được biết, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Chi nhánh Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị TP Đà Nẵng làm đơn vị tư vấn lập kế hoạch này. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 296 triệu đồng; thời gian thực hiện đến hết quý I/2022.

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 được xây dựng sẽ làm cơ sở để triển khai những bước chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở thương mại, xã hội, tái định cư, công vụ; huy động mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Kế hoạch phải chú trọng giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, người nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa…

Thủy Quỳnh (t/h)