Năng lượng tái tạo

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ

Thứ hai, 6/5/2024 | 10:34 GMT+7
Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nhằm mục đích tự sử dụng, tự cấp cho nhu cầu tại chỗ, không phục vụ mục đích mua bán điện.

Tại họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi về tiến độ ban hành chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà và các nhà đầu tư có thể bán ra ngoài không nếu như họ không sử dụng hết nguồn điện này?

Thông tin về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/52023 đã đề ra mục tiêu cụ thể liên quan đến điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Cụ thể là: phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Về định hướng phát triển nguồn điện và phương án phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII cũng nêu rất rõ: Ưu tiên, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tự sản, tự tiêu; trong đó có điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng của các công sở và các cơ sở sản xuất kinh doanh để tiêu thụ tại chỗ, không đấu nối hoặc không bán điện vào lưới điện quốc gia. Việc phát triển nguồn điện này tập trung vào tận dụng điện mặt trời mái nhà trên các công trình xây dựng, đồng thời khuyến khích phải tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ, không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện.

Việc khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nhằm mục đích tự sử dụng, tự cấp cho nhu cầu tại chỗ, không phục vụ mục đích mua bán điện

Để thực hiện được chủ trương nêu trên của Chính phủ, cần phải xây dựng văn bản pháp luật để cụ thể hóa và đưa cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đi vào hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; trong đó có những nội dung cơ bản như: khái niệm về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; quy định các công trình có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi nhất cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện.

Dự thảo Nghị định nêu trên đang được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, các tổ chức quốc tế để tiếp thu, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định phê duyệt dự thảo Nghị định này.

Nhã Quyên (t/h)