Kon Tum đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện

Thứ hai, 16/5/2022 | 17:04 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn 1398/UBND-NNTN ngày 12/5/2022 về việc tăng cường theo dõi, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn huyện Kon Plông.

Theo đó, công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum gửi các sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Kon Plông; Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh; Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh.

Công văn nêu: Thời gian vừa qua, động đất tiếp tục diễn ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và theo ý kiến của Sở Công Thương tại công văn số 1060/SCT-QLNL ngày 9/5/2022 về việc tăng cường công tác theo dõi xử lý động đất tại huyện Kon Plông, để tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn huyện Kon Plông, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh; Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh: tiếp tục tăng cường công tác theo dõi xử lý động đất trên địa bàn huyện Kon Plông theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum. 

Trên cơ sở các giá trị dữ liệu động đất do Viện Vật lý địa cầu công bố, tổ chức kiểm tính lại an toàn đập thuộc phạm vi quản lý, xây dựng phương án ứng phó sự cố bất thường xảy ra, nhất là sự cố về dư chấn động đất, động đất xảy ra trong thời gian chưa có dữ liệu chính thức từ Viện Vật lý địa cầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn huyện Kon Plông

Yêu cầu hai công ty tổ chức kiểm tính ứng với các trường hợp giả định các cấp động đất khác nhau và các mực nước hồ từ ngưỡng tràn đến mực nước dâng bình thường tại công trình thủy điện để xây dựng quy trình tạm thời ứng phó với thực tế động đất trước khi có thông báo của cơ quan chuyên môn và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Công Thương trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản; rà soát lại thủ tục pháp lý về nghiệm thu công trình thủy điện theo quy định đảm bảo điều kiện vận hành, phát điện các tổ máy đảm bảo an toàn đập; chủ động rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp để cập nhật bổ sung tình huống động đất xảy ra đảm bảo theo quy định. Đồng thời, có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho công trình đập, hồ chứa và khu vực vùng hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống loa, còi, phát thanh, đèn, cột thủy chí, biển báo...) đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương, người dân khu vực chịu ảnh hưởng trong các tình huống khẩn cấp.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đảm bảo ứng cứu ngay từ giờ đầu phát hiện bất thường, đặc biệt là sự cố gây mất an toàn đập, hồ chứa nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Sở Xây dựng, UBND huyện Kon Plông và các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn; đề nghị các chủ hồ đập thủy điện tổ chức lắp đặt các thiết bị đo gia tốc nền tại công trình để có số liệu chính xác tính toán ảnh hưởng động đất tới công trình để có giải pháp ứng phó, rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định. 

Nhã Quyên