Hoàn thành dự án nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè

Thứ sáu, 13/5/2022 | 08:59 GMT+7
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công thay thế MBA AT6 (từ 600MVA lên 900MVA) tại TBA 500kV Nhà Bè thuộc dự án nâng công suất các trạm biến áp 500kV Nhà Bè.

Trước đó, ngày 14/12/2022, MBA AT7 tại TBA 500kV Nhà Bè cũng được nghiệm thu, đóng điện thành công sau khi nâng công suất từ 600MVA lên 900MVA.  Như vậy, với việc hoàn thành thay thế MBA AT6, toàn bộ các hạng mục nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè thuộc dự án nâng công suất các trạm biến áp 500kV Nhà Bè và Ô Môn (máy 2) đã được SPMB hoàn tất và công suất TBA 500kV Nhà Bè được nâng lên là 1800MVA.

Dự án nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án. Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Hình ảnh công trình TBA 500kV Nhà Bè

Việc hoàn thành dự án giúp đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng nhu cầu, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận; giảm tải cho các máy biến áp 500/220kV tại các trạm biến áp 500kV Nhà Bè và giảm tải cho các đường dây 220kV trong khu vực. Dự án cũng tăng cường tính liên kết, an toàn, ổn định và linh hoạt trong vận hành hệ thống điện khu vực miền Nam, nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện và góp phần đảm bảo tiêu chí N-1. Đặc biệt, dự án góp phần phát triển kinh tế khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh (các khu dân cư mới, các khu công nghiệp mới và cảng vụ khu vực).

Nhã Quyên