Loay hoay quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ năm, 15/8/2019 | 09:00 GMT+7
Dự kiến tháng 9 tới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn.

Vấn đề quản lý chất thải rắn vẫn còn chồng chéo. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở rà soát, tổng hợp báo cáo, kết quả kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn trong thời gian qua và để hoàn thiện phương án thống nhất đầu mối quản lý chất thải rắn, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, Bộ đã xây dựng hoàn thiện Đề án “Tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn”.

Hội nghị này sẽ  trao đổi, thảo luận về các kết quả của hoạt động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; hoạt động kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý chất thải rắn hiện nay trên phạm vi cả nước; thống nhất nhận thức và hành động về các chủ trương, giải pháp trước mắt và lâu dài trong công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta trong thời gian tới. 

Dự kiến, Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn sẽ diễn ra trong 1 ngày tại Hà Nội  với một hội nghị toàn thể và 3 hội thảo chuyên đề. Cụ thể, chuyền đề 1 là: Quy định quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt; quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cơ chế tài chính, ngồn lực đầu tưu, xã hội hóa và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chuyên đề 2: Mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn, mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chuyên đề 3: Xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong các hoạt động quản lý và xử lý chất thải.  Tại Phiên toàn thể do Thủ tướng chủ trì sẽ kết luận về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chiến lược về quản lý chất thải rắn, trong đó tập trung là chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị sẽ tổ chức Triển lãm về quản lý chất thải rắn với gần 50 gian hàng nhằm giới thiệu các thành tựu trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Trưng bày và giới thiệu những hình ảnh các hoạt động cộng đồng chung tay quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương trong cả nước; Triển lãm những thành tựu công nghệ mới về trang thiết bị phục vụ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Bình An (t/h)