Việt Nam có cơ hội hợp tác với Unesco về quản trị đại dương, lập quy hoạch không gian biển

Thứ hai, 22/7/2019 | 10:50 GMT+7
Ông Michael Croft – Trưởng đại diện của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam cho biết, UNESCO đang chú trọng hợp tác trong công tác quản trị đại dương và lập quy hoạch không gian biển, định hướng phát triển kinh tế bền vững trong phạm vi Kế hoạch Hành động hướng tới Thập kỷ Khoa học Đại dương của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa có buổi tiếp ông Michael Croft – Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Ông Michael Croft cho biết, UNESCO đang chú trọng hợp tác trong công tác quản trị đại dương và lập quy hoạch không gian biển, định hướng phát triển kinh tế bền vững trong phạm vi Kế hoạch Hành động hướng tới Thập kỷ Khoa học Đại dương của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2021- 2030. Đồng thời, UNESCO cũng quan tâm đến Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu dữ trữ sinh quyển; các công viên địa chất toàn cầu...

“Vì vậy, UNESCO mong muốn tìm hiểu định hướng chiến lược của Bộ đối với lĩnh vực quản trị đại dương và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong thời gian tới và những lĩnh vực ưu tiên mà Bộ cần hỗ trợ từ các đối tác phát triển.” - ông Michael Croft nói.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tiếp ông Michael Croft – Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận những hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và UNESCO trong thời gian qua như trong việc lập quy hoạch không gian biển, hỗ trợ công nhận các công viên địa chất toàn cầu... Trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác theo những định hướng ưu tiên về lĩnh vực quản trị đại dương, địa chất và khoáng sản.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, Việt Nam đã có Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Nghị quyết đã đưa ra một chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển và hải đảo của Việt Nam với những khâu đột phá quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Chính phủ Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết này. Với những định hướng đặt ra từ Nghị quyết, Bộ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của UNESCO cũng như các đối tác phát triển trong quá trình triển khai Kế hoạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường và UNESCO có thể thúc đẩy các hỗ trợ hợp tác trong quá trình phân tích tổng thể về tình hình quản lý không gian biển tại Việt Nam; hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ của Việt Nam trong quản lý không gian biển thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo dài hạn...” - Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị.

Ghi nhận những đề xuất của Thứ trưởng, Trưởng đại diện của UNESCO tại Việt Nam khẳng định, UNESCO sẽ sửa đổi chiến lược hoạt động để phù hợp hơn với các định hướng ưu tiên của các Bộ, ngành tại Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất triển khai những hợp tác cụ thể trong thời gian tới, đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, đối tác quốc tế cũng như sự hợp tác của khu vực tư nhân để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia biển mạnh.

Linh Giang